Onderzoeks- / Praktijk Stageplek voor student Psychologie

Job description

Codaisseur schoolt in 10 weken kandidaten om tot junior developer. Het lestempo is erg hoog en de slagingspercentages liggen rond de 65%. Het doel is dit slagingspercentage omhoog te brengen en de gang naar de arbeidsmarkt te versoepelen. Hiervoor worden verschillende psychologische interventies ingezet die op effectiviteit onderzocht worden:

 

 • In het selectieproces worden aan de bestaande testbatterij psychologische tests toegevoegd, waaronder de Big-5 persoonlijkheidsvragenlijst;
 • Tijdens de 10 weekse academy is dagelijkse meditatie toegevoegd, om stress omlaag en het kennis absorptie vermogen van de studenten te verhogen. Effecten hiervan worden gemeten met de "student happiness monitor";
 • Na afloop van de academy worden soft skill trainingen gegeven gericht op presenteren en solliciteren.

 

Mogelijke stagewerkzaamheden (Af te stemmen op je wensen en opleidingseisen)

 

 • onderzoek naar voorspellende factoren voor studiesucces: Er zijn een aantal te toetsen hypotheses over welke eigenschappen van studenten het studiesucces kunnen voorspellen en verklaren. d.m.v. regressie analyse, validiteitstoetsing en item analyse van de toelatingstests (persoonlijkheidsvragenlijst Big- 5, vaardigheden toets op logisch redeneren en wiskunde, Javascript programmeer test) wordt onderzocht hoe we de kans studiesucces kunnen bepalen.
 • opstellen vragenlijst persoonlijke situatie: factoren uit het dagelijks leven die ook een bepalende factor zijn voor studiesucces kunnen zijn; stabiliteit woonomgeving, afstand die gereisd moet worden, gezinssituatie thuis. Hiervoor moet een kwalitatieve vragenlijst opgesteld worden.
 • intake interviews afnemen: tijdens de intake neem je een een gestructureerd psychologisch interview af bij kandidaten die de academy en geef je terugkoppeling op de gemaakte tests. Als je al enige gespreksvaardigheden hebt is dat een pre.
 • training geven: als je de mastertrack training & development volgt bestaat er de mogelijkheid om in het Engels training te geven op het gebied van soft skills en presentatie vaardigheden.
 • coaching: Codaisseur studenten vinden over het algemeen snel een baan omdat er een groot tekort aan developers is in de markt. Echter hebben sommigen hier wat coaching bij nodig.
 • eigen inbreng: we staan open voor jou eigen ideëen en onderzoeksvoorstellen.


Vergoeding: 

 • reiskosten
 • lunch
 • mogelijkheid om de basisbeginselen van programmeren te door deel te nemen aan de Javascript bootcamp (1 week t.w.v. 2499,- euro)


Je interne stagebegeleider is senior bedrijfspsycholoog drs. Peter Bruun.
 

Requirements

 • je studeert psychologie 
 • spreekt goed Engels (dat is de voertaal hier)
 • hebt een vak als "methoden van onderzoek" afgerond
 • beschikt over goede gespreksvaardigheden